Uvjeti korištenja internetske stranice

Korisnik posjetom www.kimnatura.hr web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti
prihvaća ove Uvjete korištenja web stranice www.kimnatura.hr (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a
svakim korištenjem www.kimnatura.hr, Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s
aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća.

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik daje Kimnatura d.o.o. (dalje u tekstu: Kimnatura) izričitu
suglasnost da smije podatke dostavljene prilikom registracije kupovine u skladu sa Zakonom
o zaštiti osobnih podataka obrađivati u svrhu registracije, odnosno ispunjavanja prava i obveza
temeljem ovih Uvjeta.

Uvod

Ovim Uvjetima korištenja regulira se:

1. Način i svrha korištenja www.kimnatura.hr
2. Način izravnog i neizravnog prikupljanja podataka korisnika
3. Vrsta podataka koji se prikupljaju
4. Način korištenja i obrađivanja podataka
5. Prosljeđivanje korisničkih podataka
6. “Kolačići” (Cookies)
7. Zadržavanje korisničkih podataka
8. Sigurnosne procedure
9. Promjena Uvjeta

1. Način i svrha korištenja www.kimnatura.hr

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www.kimnatura.hr ne smiju se reproducirati,
distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Kimnatura te se
mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i
vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja www.kimnatura.hr korisnik prihvaća sve
rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i
vlastitu odgovornost. Kimnatura neće biti odgovoran za način korištenja www.kimnatura.hr, za radnje
korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati
korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www.kimnatura.hr.

2. Način prikupljanja osobnih podataka

1. Izravno od korisnika u slučaju kupovine putem weba, u slučaju da korisnik kontaktira Službu
za korisnike putem weba i u slučaju da korisnik podnosi zahtjev za ponudu Poslovne usluge.
2. Neizravno prilikom korisničkog surfanja www.kimnatura.hr.

3. Vrsta informacija koje se prikupljaju

Prilikom kupovine putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:
1. Ime i prezime 2. Adresu dostave
3. Adresu za račune
4. Telefonski broj
5. OIB
6. E-mail adresu
7. Način plaćanja – Kimnatura prikuplja korisnički odabir plaćanja za naručene proizvode. Brojevi
kreditnih kartica i ostali podaci vezani uz plaćanje se ne pohranjuju već se prosljeđuju na
siguran i provjeren Epay sustav za plaćanje, odnosno Kimnatura ne prikuplja i skladišti podatke o
kreditnim karticama već ih samo prosljeđuje poslovnoj banci koja autorizira online plaćanje.

Prilikom prijave na newsletter putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:
1. Ime i prezime
2. Mobilni broj
3. E-mail adresu

Prilikom podnošenja upita Kimnatura službi za korisnike putem weba korisnik izravno daje sljedeće
osobne podatke:

1. Ime i prezime
2. Korisnički mobilni broj
3. Korisnički e-mail
4. Korisničku poruku

Prilikom podnošenja upita za Poslovnu uslugu putem weba korisnik izravno daje sljedeće
osobne podatke:

1. Tvrtku
2. OIB firme
3. Ime i prezime kontakt osobe
4. Kontakt broj
5. Adresu

Neizravno prikupljanje podataka

1. Putem kolačića – korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode (Više
pod “Kolačići”)
2. Ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Google
Analytics-a i ClickTale-a

4. Korištenje prikupljenih informacija Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da se podaci prikupljeni putem

www.kimnatura.hr mogu koristiti u neku od sljedećih svrha:

1. Omogućiti korisniku pristup određenim web stranicama i/ili funkcionalnostima na
www.kimnatura.hr
2. Obrađivanje narudžbe koju je korisnik napravio putem www.kimnatura.hr
3. Osigurati korisniku proizvod koji je korisnik naručio putem www.kimnatura.hr
4. Potvrditi da korisnik ima pravo na određeni proizvod
5. Organizirati plaćanje za naručeni proizvod
6. Kreiranje računa i ostalih dokumenata za narudžbe napravljene putem www.kimnatura.hr
7. Prevenirati zlouporabu provjerom korisničkog identiteta
8. Asistirati korisniku prilikom narudžbe željenog proizvoda putem www.kimnatura.hr
9. Organizirati dostavu naručenog proizvoda
10. Informirati korisnika o novim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.kimnatura.hr
11. Analizirati korisničko korištenje www.kimnatura.hr i raditi web statističke izvještaje za interne
potrebe Kimnatura d.o.o.
12. Kontaktirati korisnika putem telefona, SMS-a, e-maila ili na druge načine, a vezano uz
korisnički upit ili narudžbu
13. Proslijediti korisničke podatke trećim stranama s kojima Kimnatura d.o.o. poslovno surađuje, a
u svrhu zadovoljavanja korisničkog upita ili narudžbe
14. Analizirati podatke o korisnicima uključujući korisničko pozivanje, pretraživanje,
pregledavanje www.kimnatura.hr i lokacijske podatke na osobnoj ili skupnoj osnovi. Ove podatke
možemo proslijediti trećim osobama i možda ćemo koristiti ove podatke kako bi korisniku pružili
ciljane Kimnatura ponude, promocije, reklame ili komercijalne poruke.

5. Prosljeđivanje korisničkih podataka

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da Kim Natura korisničke podatke
prikupljene putem www.kimnatura.hr može prosljeđivati:
1. Poslovnim partnerima, zaposlenicima Kim Natura i zaposlenicima Kim Natura Službe za korisnike koji
su uključeni u isporuku korisničke narudžbe Kimnatura proizvoda ili u pružanje usluge temeljem
korisničkog upita
2. Drugim Kim Natura AB kompanijama koje su dio Kim Natura Grupe
3. Nadležnim tijelima javne i državne uprave ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu Kim Natura web
stranica ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti
4. Trećim stranama koje sudjeluju u promotivnim aktivnostima Kim Natura
5. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza
6. Kao odgovor na žalbu da je došlo do povrede Općih uvjeta korištenja Kimnatura usluga
6. “Kolačići” (Cookies)

Prigodom korištenja, tj. posjeta www.kimnatura.hr, poslužitelj pohranjuje određene informacije u
obliku “kolačića” (“cookie”) na računalu/mobilnom uređaju Korisnika. “Kolačići” se koriste za
prepoznavanje Korisnika u tijeku njegovog jednog spajanja i nakon toga se brišu. “Kolačić” je
skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik sprema
na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. “Kolačić” se ne može koristiti za
pokretanje programa ili unošenje virusa na Korisnikovo računalo. Poslužitelji pri
posjeti www.kimnatura.hr stranicama koriste tip cookie-a poznat pod nazivom “privremeni kolačić”
(“session based cookie”), a koji se postavlja na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja
njegova posjeta www.kimnatura.hr web stranicama i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim
stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik.
U “kolačiću” se ne pohranjuju informacije o telefonskome broju, računu ili detaljima plaćanja
korisničkog imena ili Korisnika i tim se informacijama ne može pristupiti. Kimnatura korištenjem
“kolačića” ni na koji način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili
pregledavanjem drugih stranica na internetu Korisnika. S obzirom na to da se “kolačić” nalazi
na računalu Korisnika, Kimnatura ga ne može pronaći ako Korisnik posjeti Kimnatura web stranice s
nekoga drugog računala.
“Privremeni kolačići” standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje Korisniku nakon
identifikacije moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima. Ovo je rješenje
uvjetovano tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga rabe i web stranice Kimnatura, koje za
ispravno funkcioniranje u pregledniku zahtijevaju od Korisnika da postavi “privremeni kolačić”
koji je aktivan tijekom korištenja www.kimnatura.hr.
Korisnik ima mogućnost prihvaćanja ili odbijanja “kolačića” putem postavki internet
preglednika. U slučaju da korisnik odbije prihvaćanje “kolačića” postoji mogućnost da neki
dijelovi ili funkcionalnosti www.kimnatura.hr stranice neće funkcionirati na korisničkom
računalu/mobilnom uređaju. Iz navedenog razloga Kimnatura savjetuje korištenje “kolačića”
prilikom posjete www.kimnatura.hr stranica.

7. Zadržavanje korisničkih podataka

Kimnatura će zadržati prikupljene podatke o korisnicima samo u vremenu koje je nužno za
ostvarenje određene svrhe.

8. Sigurnosne procedure

Kimnatura na redovitoj osnovi razmatra procedure kako bi se korisnički osobni podaci zaštitili od
neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja. Koristi se tržišni standard (SSL
tehnologiju) kako bi se enkriptirali osjetljivi korisnički podaci (posebice u slučaju online plaćanja
kreditnom karticom). Treće strane kojima se osobni podaci sukladno ovim Uvjetima korištenja
prosljeđuju obvezani su za čuvanje prikupljenih podataka ugovorima o povjerljivosti
sklopljenim s Kimnatura. U svakom slučaju, Kimnatura u pružanju usluga inzistira na sigurnosti
korisničkih podataka i nastoji da treće strane kojima se isti prosljeđuju održavaju istu razinu
zaštite korisničkih podataka.
Korisnici trebaju biti svjesni da je komunikacija putem interneta, u smislu e-mail i web
komunikacije nesigurna osim u slučajevima SSL enkripcije. Sama priroda interneta je da
podaci mogu prolaziti kroz internetske veze u mnogim zemljama prije nego što su isporučeni.
Kimnatura ne može prihvatiti odgovornost za neautorizirani pristup ili gubitak informacija ukoliko se
radi o slučajevima nad kojima Kimnatura d.o.o. nema izravni nadzor. 9. Promjena Uvjeta
Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Kimnatura, kao i drugi Kimnatura posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
Kimnatura pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Kimnatura web stranice ili na drugi primjeren način.