Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

Naziv projekta: Osnivanje nove poslovne jedinice za proizvodnju prirodnih kozmetičkih proizvoda poduzeća Kim natura d.o.o.

 

Kratki opis projekta: Dana 14.05.2018. poduzeće Kim natura d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Osnivanje nove poslovne jedinice za proizvodnju prirodnih kozmetičkih proizvoda poduzeća Kim natura d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.1380. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje kapaciteta proizvodnje i izradu novih proizvoda, poboljšanje i unaprjeđenje cjelokupnog proizvodnog procesa, dodatno povećanje prihoda te provođenje marketinških aktivnosti.

 

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti poduzeća i broja zaposlenih te rast prihoda od prodaje kroz osnivanje nove poslovne jedinice.

 

Očekivani rezultati projekta:

 

• Osnovana nova poslovna jedinica poduzeća
• Preuređen prostor za novu poslovnu jedinicu
• Nabavljeni strojevi i računalo
• Povećanje kapaciteta proizvodnje
• Proizvodnja novih vrsta proizvoda – UNIPHYTO kreme
• Rast broja zaposlenih
• Rast prihoda od prodaje
• Provedene marketinške aktivnosti vezane uz transparentnost javne nabave i vidljivost projekta

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 448.005,30 Kn

EU sufinanciranje projekta:  300.000,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 07. svibnja 2018. – 07. svibnja 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Mia Korade, kim.natura@gmail.com , + 385 1 3337 755

 

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća KIM NATURA d.o.o.